Etäosallistuminen Porin kaupungin toimielinten kokouksissa

Etäosallistumisesta ja hybridikokouksista on tullut uutta normaalia koronapandemian ravistellessa vanhoja tapoja toimia niin työnteossa kuin luottamustehtävien hoidossakin. Etäosallistumisesta on tullut luonteva tapa toimia ja jokaisella luottamushenkilöllä on laitteet, jotka etäosallistumisen myös mahdollistavat. 

Etäosallistumismahdollisuuden kehittämisellä tuettaisiin työn ja muun elämän yhteensovittamista. Hybridimallilla mahdollistettaisiin myös varsinaisen jäsenen osallistuminen esimerkiksi lievästi sairastaessa oman jaksamisen niin salliessa. 

Esitän, että Porissa selvitetään mahdollisuutta etäosallistumisen laajentamiseksi luottamuselinten kokouksissa ainakin lautakuntien, jaostojen, yhtiöiden sekä liikelaitosten osalta sekä muutetaan hallintosääntöä tämän mahdollistamiseksi.

15.11.2021, Porissa

Viliina Välimäki