Kävely- ja pyöräteiden sekä leikkipuistojen turvallisuuden parantaminen

Porin kaupunki on panostanut ja tulee uuden strategiankin myötä panostaamaan jalankulkuun sekä pyöräilyteihin/-reitteihin. Pori 2030- strategiassa luvataan viihtyisät ja turvalliset puitteet sekä liikkumiselle että ulkoilulle. Lisäksi lähiliikunta- sekä leikkipaikat luvataan pitää kunnossa. 

Turvalliset reitit ja leikkipaikat ovat vastuukysymyksiä, mutta myös vetovoima- ja imagotekijöitä. Kävely- ja pyöräilyteiden turvallisuutta tulisikin tarkastella myös lasten ja nuorten näkökulmasta. Meillä on useita aitaamattomia leikkipaikkoja, jotka sijaitsevat joko teiden tai vesialueiden välittömässä läheisyydessä (kuten Pelle Hermanni). Kävely- ja pyöräteiden turvallisuuteen vaikuttaa mm. katukuvaan ilmestyneet vaaratilanteita jatkuvasti aiheuttavat sähköpotkulaudat. Huomioita voisi kiinnittää paremmin myös kävely- ja pyöräteiden lisäksi esimerkiksi pyörien pysäköimispaikkoihin.

Valtuustoaloitteena esitän, että Porin kaupunki tekee kävely- ja pyöräteiden sekä leikkipaikkojen turvallisuuskartoituksen ja korjaa siinä esiin tulleet puutteet. Kartoitus tulee tehdä osallistamalla kaikenikäisiä asukkaita niin riskien kuin ratkaisujenkin löytämiseen.

Porissa 30.5.2022

Viliina Välimäk