Poriin oma kyläparlamentti/-neuvottelukunta

Porissa on useita kyliä ja maaseutumaisia kaupunginosia, joissa on vireää yhdistystoimintaa. Vireät kylät ja maaseutualueet ovat kaupungille elinvoima, vetovoima- ja imagotekijöitä.

Yhdistykset saavat aikaan talkoovoimin ja hankerahoituksin merkittäviä asioita (harrastukset, virikkeet, viihtyvyys, kierrätys, turvallisuus jne.) omalla alueellaan, joka palvelee koko kaupunkia myös kaupungin menoja säästäen.

Tällä hetkellä Porista puuttuu kyläyhteisöjä yhdistävä toimielin. Yhdistyksissä painitaan
samojen asioiden äärellä, kukin omassa lokerossaan. Useissa kaupungeissa on todettu vastaavanlaisista kyläparlamenteista olevan suurta hyötyä ja hyväksi havaittuja esimerkkejä löytyykin ympäri Suomea.

Toiminnalla saadaan eri yhdistysten edustajat saman pöydän ääreen puhumaan samoista asioista ja toimimaan Pori 2030 strategian mukaisesti. Kylien ja yhdistysten osallistaminen päätöksentekoon muuttuu konkreettiseksi, vuoropuhelu niin yhdistysten kuin kaupunginkin kanssa lisääntyy. Tieto kulkee ja kaikki tulevat kuulluksi.

Tällaisessa toimielimessa voidaan aidosti edistää kaupungin ja kylien yhteistyötä.
Esitän, että Poriin perustetaan oma kyläparlamentti (tms. toimikunta), johon kutsutaan
edustajat alueen kylä- ja kaupunginosayhdistyksistä. Parlamentin toimintaa koordinoi
Porin kaupungin puolelta esimerkiksi kaupungin yhdistysasioista vastaava henkilö.