Porin kaupungin laadittava digitalisaatioon strategia

Digitalisaation lisääntyessä ja kehittyessä myös Porin kaupungin tulee kyetä muuntumaan, kehittymään ja ottamaan digitalisaatiosta ns. kaikki hyöty irti. Digitalisoituvassa maailmassa ei voi “seilata” ilman selkeää päämäärää jäämättä muiden kehittyvien kuntien varjoon. Digitalisaatiosta hyötyy ihan jokainen kuntalainen ihan arkipäiväisistä asioista kuten palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta lähtien. Digitalisaation panostaminen on tärkeää myös etenkin kunnan elinvoimapolitiikan näkökulmasta kun kilpaillaan esimerkiksi kansainvälisistä yrityksistä. 

Eri toimialoilla tehdään paljon digitalisaatioon liittyvää työtä, mutta yhteinen kokonaisuus ei ole täysin kenenkään hallussa. Jotta Pori tulee digitalisaatiossa parhaalla mahdollisella tavalla onnistumaan, tarvitaan digitalisaatioon oma strategia ja suunnitelma. Kun määrittelemme yhteiset periaatteet: miten digitalisaatiota konkreettisesti edistetään, kuka digitalisaation edistämistyötä johtaa, mitkä ovat digitalisaation mitattavat tavoitteet sekä miten niitä mitataan, muodostuu selkeä kokonaiskuva ja kaupungin yhtenäinen tahtotila. Digistrategia ei saa olla vain ICT-yksikön asia, vaan sen tulee koskea jokaista toimialaa.

Digitalisaation myötä työntekeminen ja työprosessit ovat muuttaneet muotoaan. Yhteiskunta on tällä hetkellä erilainen kuin muutama kymmen vuotta sitten. Porin kaupungin tulisi reagoida muutokseen ja uudistaa työntekemisen tapoja määrätietoisesti. Digistrategian tueksi olisi hyödyllistä laatia vuosittain päivitettävä toteutussuunnitelma,  josta selviää mitä tehtäviä ja työnkuvia/työprosesseja uudistetaan tai automatisoidaan ja miten näiden vaikutuksia arvioidaan.

Strategiaa ja suunnitelmaa olisi aiheellista päivittää riittävän usein, jotta kyettäisiin reagoimaan, löytämään uusia digitalisoitavia kohteita ja ohjaamaan niihin kehitysrahaa sekä hakemaan hankerahoituksia. Digitalisoitavien kohteiden pitkäaikaisia taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä olisi tärkeä arvioida jatkuvasti.

Esitämme, että Porin kaupunki laatii digitalisaatioon oman strategian, joka määrittelee kaupungin digitalisaation periaatteet. Esitämme lisäksi, että strategian oheen tulee laatia suunnitelma, jossa selvitetään miten tehtäviä ja työnkuvia voidaan digitalisaation avulla uudistaa tai automatisoida.