Arki ja hyvinvointi

Arjen ollessa sujuvaa ja soljuvaa, on elämäkin yleensä mukavaa. Mitä sujuva ja hyvä arki sitten on?

Se on mielestäni sitä, että jokapäiväiset asiat sujuvat mutkattomasti. On työtä tai opiskelupaikka, on mieluisaa vapaa-ajan tekemistä, jonkinlainen lähipiiri joka koostuu perheestä tai esimerkiksi ystävistä ja pääsy hoitoon mahdollisimman nopeasti ja muutenkin mahdollisuus käyttää tarvitsemiaan palveluja sujuvasti. Palvelujen pitää olla saavutettavissa ja riittävän helposti saatavilla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokaisesta pienimmästäkin kylästä tulisi löytyä esimerkiksi kauppa. Kauppaan on kuitenkin päästävä, eli infran on oltava kunnossa ja julkisen liikenteen kuljettava.

Meidän kaikkien elämäntilanteet ja -vaiheet ovat erilaisia, eikä niitä voi mutkat suoristaen verrata toisiinsa. Eri tilanteissa saattaa tarvita yhteiskunnalta tarvita ennemmän kuin sille antaa. Onkin äärettömän tärkeää, että kannattelemme ja pidämme huolta silloin kuin sille on tarve. Yhteiskunnan tulee pitää huolta kaikista. Jotta yhtälö toimii, tarkoittaa se sitä, että työkykyisten ja -kuntoisten on käytävä töissä.

Sujuvuuden lisäksi arjen pitää olla hyvää. Tämä korostuu etenkin ikääntyessä. Meidän tulee huolehtia siitä, että jokainen saa ikääntyä arvokkaasti. Pidän tärkeänä, että kotona asuminen mahdollistetaan niin pitkään, kuin se on ihmisen oma tahto ja turvallista. sujuvaa. Vanhuspalveluiden tulee tarjota asiakkailleen monipuolisia palveluita ja rikastuttaa heidän arkeaan erilaisilla virikkeillä.

Palvelusetelien käyttöä ja kotitalousvähennystä tulee laajentaa. Palvelusetelit mahdollistavat nopeamman hoitoon pääsyn tai palvelun saamisen yksityiseltä puolelta tai antavat asiakkaalle varan valita itse palveluntuottajan.

Perheen ja työelämän yhteensovittamisessa on usein haasteita. Ruuhkavuodet ovat monelle tuttu käsite. Lapsiperheiden hyvinvointiin vaikuttaa moni asia aina rahahuolista vanhemmuuden haasteisiin. Kaiken ikäisten kasvaneeseen ahdistukseen ja mielenterveyden pulmiin on saatava apua huomattavasti nopeammin kuin nyt. Tarvitsemme terapiatakuun.

Viime ajat ovat koetelleet eri tavoin eri elämäntilanteissa olevien taloutta. Kaikkien rahapussissa sekä koronan että Ukrainan sodan vaikutukset varmasti näkyvät. Palkalla on tultava toimeen, verojen jälkeen on pörssistä näyttävä muutakin kuin pohja. Työn on myös oltava kannattavampaa kuin jouten olo. Energiahintoihin on saatava joku tolkku. Olen sitä mieltä, että työn verotusta tulee laskea ja ns. kulutus- ja haittaverotusta voi nostaa. Näin ollen tilistä jää enemmän käteen ja kuluttaja itse valitsee minkälaisiin asioihin rahansa käyttää ja siten veroja maksaa.

Voimme hyvin silloin kuin meillä ei ole huolia. Kun arki rullaa sekä huolehtii omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan riittävällä liikunnalla, levolla ja terveillä elintavoilla, on hyvä olla.