Kategoria: Aloitteet

 • puheenvuoro 12.6. valtuustossa

  puheenvuoro 12.6. valtuustossa

  Alta voit lukea puheenvuoroni, jonka käytin kun asialistalla käsiteltiin tekemääni valtuustoaloitetta reuna-alueiden asumisen kehittämiseen ja etenkin kyläkaavaan liittyen: Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Ensinnäkin kiitos vastauksesta valtuustoaloitteeseeni. Maaseutu-alueiden talot menevät nopeasti […]

 • Rakentaminen sujuvammaksi kaupungin kaava-alueen ulkopuolella

  Valtuustoaloite 27.2.2023 Kokemusten ja saadun palautteen mukaan Porissa rakentamiseen vaadittavissa luvissa kestää pitkään ja prosessi on monimutkainen verrattuna lukuisiin muihin kuntiin. Kun rakentaa kaava-alueen ulkopuolelle, on rakennusluvan saaminen vieläkin hitaampi, […]

 • Kiertävä varahenkilöstö kouluihin

  Valtuustoaloite 12.12.2022 Perusopetuksessa tarvitaan päivittäin runsaasti sijaisia. Rehtoreilla kuluu huomattava määrä aikaa lyhytaikaisten sijaisten saamiseksi. Monesti sijaisia soitellaan edellisenä iltana tai samana aamuna, kun tarve on. Päteviä sijaisia tai edes […]

 • Porissa on useita kyliä ja maaseutumaisia kaupunginosia, joissa on vireää yhdistystoimintaa. Vireät kylät ja maaseutualueet ovat kaupungille elinvoima, vetovoima- ja imagotekijöitä. Yhdistykset saavat aikaan talkoovoimin ja hankerahoituksin merkittäviä asioita (harrastukset, […]

 • Porin kaupunki on panostanut ja tulee uuden strategiankin myötä panostaamaan jalankulkuun sekä pyöräilyteihin/-reitteihin. Pori 2030- strategiassa luvataan viihtyisät ja turvalliset puitteet sekä liikkumiselle että ulkoilulle. Lisäksi lähiliikunta- sekä leikkipaikat luvataan […]

 • Ahlaisten alueen vesijohtovesi on tullut aiemmin Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta. Veden laatu on ollut tällöin oikein hyvä, eikä maku- tai hajuhaittoja ole ilmennyt. Viime elokuussa 2021 Porin Vesi alkoi toimittamaan alueelle […]

 • Digitalisaation lisääntyessä ja kehittyessä myös Porin kaupungin tulee kyetä muuntumaan, kehittymään ja ottamaan digitalisaatiosta ns. kaikki hyöty irti. Digitalisoituvassa maailmassa ei voi “seilata” ilman selkeää päämäärää jäämättä muiden kehittyvien kuntien […]

 • Etäosallistumisesta ja hybridikokouksista on tullut uutta normaalia koronapandemian ravistellessa vanhoja tapoja toimia niin työnteossa kuin luottamustehtävien hoidossakin. Etäosallistumisesta on tullut luonteva tapa toimia ja jokaisella luottamushenkilöllä on laitteet, jotka etäosallistumisen […]

 • Porin kaupungin hoidossa on lukuisia läpikulkuteitä, jotka ovat historian saatossa siirtyneet kaupungin hoitovastuulle mm. kuntaliitosten yhteyksissä. Tiet eivät ole kaupungin omistuksessa, eikä niille ole tehty yksityistietoimitusta teiden läpikulkuluonteiden vuoksi. Nykyinen […]