Kategoria: Mielipiteet

 • Lapsia ei voi käyttää varhaiskasvatuksen pelinappulana

  Vien lapseni muiden vanhempien tavoin aamuisin päiväkotiin, jotta voin työlläni palvella yhteiskuntaa. Lapseni viettävät päiväkodin henkilökunnan kanssa ison osan arkipäivistä. Jätän lapseni hoitoon luottaen, että heillä on siellä hyvä ja […]

 • Suomi tarvitsee työmarkkinauudistukset

  Suomen taloustilanne on huolestuttava. Suomi on taantumassa, josta on tulossa odotettua syvempi. Julkinen talous velkaantuu raskaasti, eikä näköpiirissä ole tilannetta korjaavaa talouskasvua. Nykyinen hallitus on perinyt raskaan velkataakan edeltäjiltään. Joka […]

 • puhe talousarviovaltuustossa 11.12.2024

  Sivistystoimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukevia monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, liikunta-, nuoriso-, sekä kulttuuripalveluita. Hyvinvointialueiden myötä merkittäviä sivistystoimialaa koskevia palveluja on siirtynyt alueille, kuten hyvin tiedämme.  Talousarvioasiakirjassa kirjoitetaan, että […]

 • Lukeminen ei lopu!

  Lukeminen ei lopu!

  Tällä viikolla vietetään lukuviikkoa teemalla “lukemisen monet muodot”. Lukutaito on yhteiskunnassa pärjäämisen, oppimisen ja työnteon kannalta korvaamaton taito. Lukutaitoa tarvitaan lähes koko ajan ja kaikkialla.  Lukemaan opitaan koulussa, mutta kiinnostus […]

 • Koulutuksen korjaussarjalla peruskoulua pelastamaan

  Sunnuntain (26.2.) SK:ssa oli useampi kirjoitus koulutusaiheeseen liittyen. Kirjoituksissa kannettiin huolta niin matemaattisten taitojen kehittymisestä, osaamistason laskusta kuin painotetuista luokistakin. Huoli on aiheellinen.  Ryynäsen mielipideteksiin viitaten on kuitenkin korostettava, että […]

 • Ainoa suunta on ylöspäin

  Ainoa suunta on ylöspäin

  Viime päivien keskustelu koulutuksen ympärillä on ollut vilkasta ja sitä on ollut mielenkiintoista seurata. Tutkimustulokset osaamistason laskusta ja yleisesti haasteista ovat karuja. Tämä ei ole uusi asia, vaan suunta on […]

 • Vahvuudet valtiksi ja osaaminen näkyväksi!

  Tällä viikolla on vietetty Osaaminen näkyväksi- viikkoa (5.-11.9.2022). Viikon tarkoituksena on herätellä meidät huomaamaan niitä vahvuuksia ja taitoja, joita meillä jo on. Kuvittele tilanne, jossa esittelet itsesi ennestään tuntemattomalle ihmiselle. […]

 • Kun itse aloitin n. 15 vuotta sitten lukio-opiskelut, minulla ei vielä ollut varmuutta mitä haluaisin opiskella tai tehdä lukion jälkeen. Kurssivalinnat sai tehdä sen mukaan, mitä halusi oppia ja mikä […]

 • Tyhjä syli on suunnaton suru

  Toukokuun toinen sunnuntai vietetään äitienpäivää. Äitejä juhlistetaan kukin, kortein, sanoin ja lahjoin. Monelle lasten saaminen on suuri unelma, joka toteutuessaan tuo valtavasti iloa elämään. Osa ei omasta tahdostaan johtuen perusta […]

 • Porin kaupunki on suuri työllistäjä, syyskuussa koko henkilöstön määrä oli 6454 työntekijää. Syyskuun henkilöstöraportissa huomioni kiinnittyi monen muun valtuutetun tavoin irtisanoutuneiden työntekijöiden määrään. Toisen työnantajan palvelukseen on raportin perusteella siirtynyt […]