Aika vaikuttaa on nyt!

Uusien hyvinvointialueiden päättäjät valitaan aluevaaleissa, joiden varsinainen vaalipäivä on tulevana sunnuntaina 23.1.2022. Jos et ole vielä käyttänyt äänioikeuttasi ennakkoäänestäen, kannattaa se tehdä nyt.

Aluevaaleissa tehdään historiaa. Nämä 69 henkilöä, jotka tulevat valituksi, päättävät siitä miten Satakunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuksen palvelut järjestetään. Ei ole siis lainkaan yhdentekevää, kuka näistä asioista päättää. 

Perusturva on tähän asti ollut isoin kakun pala kuntien budjeteissa. Se on valtava paletti, joka pitää sisällään eri osa-alueita neuvolapalveluista aina ikääntyvien palveluihin ja esimerkiksi vammaispalveluista lastensuojeluun. Aiheet ovat laajoja, vaikeita, vievät paljon rahaa ja vaativat valtavasti perehtymistä. 

Eri kunnissa tilanteet ovat olleet hyvin erilaisia niin väestöpohjan, sairastavuuden kuin vaikkapa sote-kiinteistöjen kunnon osalta. Kunnilla on myös ollut tähän asti omat vahvuutensa ja haasteensa, jotka nyt yhdeksi hyvinvointialueeksi siirryttäessä tulee ratkaista. Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus olla rohkea. Nyt jos koskaan pitää ravistella vanhoja, totuttuja tapoja ja miettiä, miten asiat voisi järjestää toisin. 

Polkupyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, siihen on turha tuhlata resursseja. Kannattaa kuitenkin miettiä, miten matkanteosta saa joutuisampaa. Turha polkea “mummiksella” pitkää matkaa jos on valittavana vaihdepyörä tai jopa sähköä avuksi. 

Miksi sitten äänestäminen juuri näissä vaaleissa on niin tärkeää? Ihminen on kaikkien edellä mainittujen palveluiden käyttäjä tai kohde. Ihan kenen tahansa elämä saattaa aaltoilla yhtäkkiä ja yllättäin. Osa tarvitsee apua harvemmin, osa useammin. Varmaa on, että jokainen meistä on avuntarvitsija jossakin kohtaa elämänkaarta. Kun apua tarvitaan, tulee sitä olla saatavilla nopeasti, oikea-aikaisesti.

Säilyykö oma terveysasema, miten sinne saadaan osaavaa henkilökuntaa, tarjotaanko palveluja yhdenluukun periaatteella vai tuleeko digi-/etäpalvelut tueksi? Mitä tapahtuu vastaanottoajoille? Miten jonoja lyhennetään ja koronan aiheuttamaa hoito- ja hoivavelkaa puretaan? Lisääntyykö VPK:iden tehtävät, mitä käy rahoitukselle? Mihin suuntaan ikääntyvien palveluita viedään? Kuka palvelut tuottaa, otetaanko palvelusetelit avuksi jonojen purkamisessa tai valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi? Mikä on inhimillinen etäisyys avun luokse tai toisinpäin? Miten rahat riittää, priorisoidaanko ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea? Miten koulujen oppilashuolto järjestetään? Miten saadaan hallinto tiiviiksi ja tietojärjestelmät puhumaan samaa kieltä? 

Äänelläsi on valtavasti väliä, aika vaikuttaa on nyt.

Viliina

Kellahtelainen kaupunginvaltuutettu, näiden vaalien sivustaseuraaja