Lukeminen ei lopu!

Tällä viikolla vietetään lukuviikkoa teemalla “lukemisen monet muodot”. Lukutaito on yhteiskunnassa pärjäämisen, oppimisen ja työnteon kannalta korvaamaton taito. Lukutaitoa tarvitaan lähes koko ajan ja kaikkialla. 

Lukemaan opitaan koulussa, mutta kiinnostus sitä kohtaa herää monesti jo ennen kouluikää. 

Se on vähän kuin pyörällä ajaminen, eli kun sen kerran oppii, on se olemassa. Lukeminen on kuitenkin jatkuvaa ja elinikäistä oppimista sekä taidon harjoittamista.

Suomessa on aivan mahtava kirjastojärjestelmä. Lukeminen on halpa harrastus, joka on kaikkien saatavilla taustoihin katsomatta. Digitaaliset alustat täydentävät perinteisiä kirjastopalveluita parantaen edelleen erilaisten tekstien saavutettavuutta sekä monipuolisuutta. Sujuvan lukutaidon lisäksi pitkäjänteisen lukemisen ja kriittisen lukutaidon merkistys on entisestään korostunut. Digialustat äänikirjoineen mahdollistavat multitaskaamisen arkisten askareiden ja lukemisen välillä, mutta aivot käyvät helposti yhä enemmän ylikierroksilla. Pelkkä testiin syventyminen ja keskittyminen on tässä ajassa äärettömän tärkeää. 

Lukemista ja lukutaitoa on tutkittu paljon. Huoli lukutaidon heikkenemisestä on suuri ja tutkimusten perusteella erittäin aiheellinen. Lapset omaksuvat esimerkin ja mallin lukemiseen kotoa. Ääneen lukeminen on vauvojen kielenkehitykselle ja vuorovaikutuksen kehittymiselle tärkeää. On osoitettu, että lapset joille on luettu säännöllisesti ääneen omaavat parempaa koulumenestystä, ovat oikeudenmukaisempia ja pärjäävät porukassa paremmin. 

Lukutaitoa voi harjoittaa vain lukemalla. Ja esimerkin voima, se on korvaamaton. Mitäpä jos lukuviikon kunniaksi kävisit lähikirjastossa ja heittäytyisit lukuelämyksen pariin? Vaikka digitaaliset alustat muuttavat lukemista, lukeminen ei lopu!