puhe talousarviovaltuustossa 11.12.2024

Sivistystoimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukevia monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, liikunta-, nuoriso-, sekä kulttuuripalveluita. Hyvinvointialueiden myötä merkittäviä sivistystoimialaa koskevia palveluja on siirtynyt alueille, kuten hyvin tiedämme. 

Talousarvioasiakirjassa kirjoitetaan, että oppimisen tuen monipuolistaminen ja inkluusion edistäminen ovat keskeisiä perusopetuksen kehittämiskohteita.Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua yleisen tuen piirissä opiskelevien lasten ja nuorten kustannuksella, kuten tällä hetkellä. Mikäli painotamme inkluusion edistämistä, tarkoittaa se vahvempaa resursoimista, joka maksaa. 

Olen hyvin huolestunut nykyisestä tilanteesta. Porissa ja porilaisissa kouluissa on ennenkin ollut pulaa esimerkiksi koulupsykologeista, mutta on jotenkin, kylläkin pitkillä jonoilla pärjätty. Opettajan näkökulmasta tilanne on tällä hetkellä pahempi kuin ennen. Omassa työpaikassani ei ole nyt edes sitä koulupsykologia, joka voisi jonoja purkaa. Kyseessä on kuitenkin yksi Porin isoimmista kouluista. 

Kuuleman mukaan meillä on enemmän koulunkäynninohjaajia kuin ikinä. Kysymys kuitenkin kuuluu, missä he ovat? Puhun taas omasta kokemuksestani ja meillä ei ole tällä hetkellä ohjaajaa käytössä kolmannesta luokasta ylöspäin yleisopetuksen luokassa. Tarve henkilökohtaisille ohjaajille on ilmeisesti niin suuri, että yleisopetuksen oppilaat jäävät vaille heille kuuluvaa tukea.  

Yksi suuri huolenaihe on pätevän henkilökunnan rekrytointiongelmat. Kyseessä ei ole ihan pikkujuttu, vaan oikeasti ongelma isolla oolla. Meillä on vuosittain auki vakituisia ja määräaikaisia sekä erityisopettajan että erityisluokanopettajan tehtäviä, mutta niihin ei ole hakijoita. Tehtäviä saatta hoitaa vuosi toisensa jälkeen henkilöt, joilla ei välttämättä ole yhtään pedagogisia opintoja saati kokemusta opetusalalta pätevyyksistä puhumattakaan. Porissa tämän hetken luku on 36 määräaikasta opettajaa vailla kelpoisuutta. Pidempien tehtävien lisäksi sijaisten saatavuus on välillä hyvinkin heikkoa ja vaatii valtavasti työtä rehtoreilta. Varhaiskasvatuksen puolella on ihan samat ongelmat koulunkäynninohjaajista puhumattakaan. Kuinka suuri osa paikoista on jäänyt vuoden aikana täyttämättä? Meidän pitää tarttua tähän ongelmaan jämäkästi ja välittömästi, jotta saamme pidettyä työntekijät omassa organisaatiossa ja houkuteltua heitä tänne vielä lisää. Palkka koko lukuvuoden ajalta olisi hyvä alku, nythän näin ei sijaisilta ole. Meillä on sivistystoimialan toiminnallisissa tavoitteissa tekona laadukas opetus. Mittarina kuitenkaan ei ole esimerkiksi kelpoiset opettajat tai kelpoinen henkilökunta, joka olisi ainakin yksi tae laadulle.

Toivottavasti näihin kahteen asiaan, oppilashuoltoon ja koulunkäynnin tukeen sekä rekryhaasteisiin reagoidaan nyt. Meidän pitää miettiä ne keinot, joilla käymme olemassa olevien ongelmien kimppuun ja miten vahvistamme yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Pohtimisen lisäksi näitä keinoja tulee käyttää. Jokaisella lapsella on oikeus oppimiseen, koulunkäynnin tukeen, sekä turvalliseen oppimisympäristöön. Meidän vastuullamme on hoitaa asia kuntoon.