Tyhjä syli on suunnaton suru

Toukokuun toinen sunnuntai vietetään äitienpäivää. Äitejä juhlistetaan kukin, kortein, sanoin ja lahjoin. Monelle lasten saaminen on suuri unelma, joka toteutuessaan tuo valtavasti iloa elämään. Osa ei omasta tahdostaan johtuen perusta perhettä. Osa taas on valmis tekemään unelmansa eteen mitä tahansa, mutta lapsen saaminen ei syystä tai toisesta ole helppoa. 

Tahattomasti lapsettomille äitienpäivä muistuttaa siitä ilosta ja onnesta, jota he eivät saa ehkä koskaan jakaa. Se muistuttaa siitä tyhjästä paikasta sydämessä ja sylissä, jonka haluaisi täyttyvän. Tahatonta lapsettomuutta kokee jopa joka viides. Äitienpäivää edeltävänä lauantaina vietetään lapsettomien lauantaita. Päivä on hyvä muistutus meille kaikille, että lasten saaminen ei ole itsestäänselvyys. 

Syyt lapsettomuuteen voivat olla moninaisia. Hedelmällisyyteen ja lisääntymisterveyteen vaikuttavat sairaudet, kohoava ensisynnyttäjien ikä, kumppanin puuttuminen sekä perheiden moninaisuus ovat mm. osatekijöitä lapsettomuuden taustalla. Lapsettomuushoidot ovat pitkiä, jopa vuosien projekteja, jotka vievät valtavasti rahaa ja voimavaroja. Pitkät ja rankat hoidot eivät siltikään ole tae lapsen saamiselle.

Lainsäädännön ja yhteiskunnan palveluiden on kyettävä huomiomaan paljon nykyistä paremmin lapsettomat perheet. Suomi kamppailee alhaisen syntyvyyden kanssa, mutta useamman kuin joka viidennen syli jää tyhjäksi. Meidän tulee kyetä löytämään ja edistämään sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat yhä paremmin perheellistymisen niille, jotka sitä toivovat ja tavoittelevat. 

Hedelmöityshoitoihin pääsy on turvattava niitä tarvitseville asuinpaikasta tai taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kela-korvausten ehtoja on syytä tarkastella, jotta myös yksityisen puolen hoito olisi yhä useamman saatavilla. Lainsäädäntöä ja toimintapoja adoption suhteen on tarkasteltava uudelleen, jotta ne eivät perusteetta vaikeuta toivetta perheellistymisestä. 

Iloitaan äideistä ja äitiydestä. Muistetaan kuitenkin myös se, että lasten saaminen ei ole itsestään selvää. Osoitetaan empatiaa ja tukea heille, joiden suru on tyhjän sylin vuoksi suuri. Jos tahaton lapsettomuus koskettaa Sinua, apua ja tukea on saatavilla esimerkiksi Simpukka ry:n kautta. Ethän jää asian kanssa yksin.