Harrastustakuu myös ikäihmisille

Harrastamisen Suomen malli tuo ensi lukuvuonna lasten ja nuorten harrastamista koulupäivien yhteyteen. Tavoitteena on taata maksuton harrastus kaikille ja lisätä sitä kautta lasten sekä nuorten hyvinvointia. Ohjaajiksi voi ryhtyä esimerkiksi yhdistys, yritys, seurakunta tai yksityinen henkilö. 

Voisiko harrastamisen Suomen mallia soveltaa myös ikäihmisten harrastamiseen?  Julkisessa keskustelussa on jo pidempään käsitelty laitosasumisen vähentämistä ja etsitty keinoja, jonka avulla kotona pärjäisi pidempään. Ikäihmisten harrastaminen mm. torjuu yksinäisyyttä, parantaa toimintakykyä ja tukee mielenterveyttä.

Porissa on tälläkin hetkellä (ilman poikkeustilannetta) runsaasti harrastustarjontaa ikäihmisille. Eri järjestävät tahot mainostavat ja markkinoivat toimintaansa omissa kanavissaan. Kun tiedon löytäisi yhdestä paikasta (esim. Nuori Pori-lehti tai Kansalaisopiston tarjonta), olisi itselleen mielekkään toiminnan löytäminen helpompaa. Nuorten harrastamista koordinoi oma harrastamisen Porin mallin hankekoordinaattori- kuka koostaisi ikäihmisten harrastustoiminnan yhteen paikkaan?

Suuri osa harrastustoiminnasta mahdollistetaan vapaaehtoisvoimin yhdistyksissä. Myös yritykset ja esimerkiksi seurakunnat tuottavat kaupungin lisäksi toimintaa. Kun kyseessä on lapsille ja nuorille tai ikäihmisille suunnattu hyvinvointia, mielenterveyttä ja toimintakykyä edistävä sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevä toiminta, josta ei synny järjestäjälle voittoa, tulisi kaupungin tarjota tilat käyttöä varten maksuttomasti. Näin tuetaan ja kannustetaan myös toimintaa järjestäviä tahoja, jotka omalla toiminnallaan mahdollistavat harrastamisen ja tekevät äärettömän tärkeää työtä. 

Lähitulevaisuudessa ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa suuresti. Mielestäni meidän tulisi toimia ennakoiden ja ennaltaehkäisten. Pori voisi toimia asiassa pilottikaupunkina ja suunnannäyttäjänä muille. Oikea aika aloittaa on nyt. 

Viliina Välimäki

Satakunnan Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja

varavaltuutettu

kuntavaaliehdokas