Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, ei yhdessä riitelyä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut hoitamaan oman kotikuntansa asioita seuraavien neljän vuoden ajaksi. Ehdokkaiden saaminen listoille on kuitenkin ollut hankalaa useasta syystä – eikä koronatilanne ole valitettavasti ainoa syy.

Jotta kaikissa erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevien kuntalaisten näkemykset sekä kokemukset tulisivat huomioiduksi päätöksiä tehdessä, on tärkeää, että ehdokasjoukko on mahdollisimman moninainen. Kun ehdokasjoukko on monipuolinen, on suuri todennäköisyys, että valitut päättäjät edustavat kuntalaisten elämäntilanteita mahdollisimman kattavasti. Siksi myös juuri Sinua kaivataan mukaan!

Monien kuntien taloustilanteet ovat hyvin haastavat. Kuntapäättäjien ensisijainen tehtävä on hoitaa kunnan taloutta päättäen, että miten ja mihin varat jaetaan. Lakisääteiset tehtävät on täytettävä, ja enempäänkin olisi hyvä pystyä. Rahat, joita kuntapäättäjät kohdentavat eri tarkoituksiin, ovat kuntalaisten yhteisiä. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, että mitä niillä tehdään. 

Haastavien taloustilanteiden ja sitä seuraavien vaikeiden päätösten lisäksi ehdokasasettelua on vaikeuttanut yleistynyt vihapuhe. Ehdokkaat kohtaavat vihapuhetta niin internetissä, sosiaalisessa mediassa, kasvokkain kuin tekstaripalstoilla. Se, että kuntalainen laittaa itsensä likoon hoitaakseen yhteisiä asioita ja saa siitä palkakseen uhkailua, vihaa ja mustamaalausta ei ole oikein.  Me Satakunnan Kokoomusnaiset emme hyväksy minkäänlaista vihapuhetta.

Politiikassa asiat riitelevät, eivät ihmiset. Siksi, että toiselle jokin asia on tärkeämpi ja toisen arvoasteikolla kyseinen asia ei voitakaan, tulee kiistaa miten asia tulisi hoitaa. Ratkaisu ei ole välttämättä helppo, mutta keskustelemalla, perustelemalla ja neuvottelemalla asioista on mahdollisuus päästä sopuun. Oma mielipide ei olekaan välttämättä se, mikä voittaa vaan demokratiassa enemmistö päättää. 

Vaatii hyviä yhteistyötaitoa, jotta enemmistö saadaan kasaan ja yhteiset asiat hoidettua. Vaikka olisimme asioista eri mieltä voimme silti olla suvaitsevaisia, arvostaa muiden mielipiteitä ja olla menemättä henkilökohtaisuuksiin. Haukkumisen ja arvostelemisen sijaan voimme perustella omaa kantaamme paremmin ja koittaa ymmärtää toisen mielipidettä. Historiaan takertuen ja vanhoja kaunoja muistaen ei luoda kovin hyviä edellytyksiä hyvälle yhteistyölle. Sen sijaan haastamme kuntalaiset, ehdokkaat kuin tulevat valtuutetut rakentamaan positiivisella yhteistyöllä tulevaisuuteen katsovaa ja kehittyvää kotikuntaa.