Valtuusto palautti aloitteen Ahlaisten veden tutkimisesta uudelleen valmisteluun

Ahlaisten vesi on puhuttanut jo pitkään. Koska Porin Vesi ei näyttänyt haluja vaikuttaa ongelmaan, tein valtuustoaloitteen veden tutkimisesta yhdessä Heidi Sakarin kanssa. Nyt maanantaina 29.8.2022 asia oli vihdoin valtuuston käsiteltävänä. Esitin kokouksessa, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, koska toimenpiteitä ei ollut kunnolla tehty. Heidi Sakari kannatti palautusesitystä. Puheenvuorojen jälkeen valtuusto päätyi palauttamaan asian yksimielisesti ilman äänestystä. Liitän alle linkin alkuperäiseen aloitteeseen sekä valtuustossa pitämäni puheen.

Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet,

Kiitos Porin vedelle lausunnosta. 

Hienoa, että tavoitteena on paras asiakasturvallisuus sekä tehokas ja oikein resurssoitu vesihuollon hoitaminen. Näyttää kuitenkin siltä, että vesihuolto hoidetaan ainakin Ahlaisten osalta vähän turhankin tehokkaasti. 

Jokaisella meistä on omakohtaista kokemusta veden juomisesta. Kysynkin sinulta, arvon kanssavaltuutettu, että miltä hyvä juomavesi maistuu? Ei miltään! Hyvä hanavesi tuntuu suussa kylmältä ja jättää jälkeensä raikkaan olon – mutta makua siinä ei ole. 

Aiemmin Ahlaisissakin juotiin tällaista vettä. Sitten sinne rakennettiin siirtovesijohto ja ajettiin Ahlaisten pohjavedenottamon toiminta alas.  Muita muutoksia vesijohdoissa ei ole, vesiosuuskuntien verkostot ovat olleet siellä jo vanhaan hyvään aikaan. Niiden syyksi ongelmaa on siis turha laittaa. 

Tällä hetkellä vesi maistuu pahalle. Se maistuu osassa talouksia niin pahalle, ettei kotieläimetkään suostu juomaan sitä. Ja se ei pelkästään maistu, vaan jättää jopa pestyihin pyykkeihin oman, tunkkaisen, mutaisen ja turpeisen tuoksun. Jos arvon valtuutettu sinun hanastasi tulisi tällaista vettä, miltä se tuntuisi?

Ahlaislaiset ovat ohjeiden mukaan juoksuttaneet kuutiotolkulla vettä. He ovat hankkineet kaiken maailman suodattimia, jotta pystyisivät juomaan hanastaan tulevaa vettä. Osa ahlaislaisista jopa kantaa juomavetensä tällä hetkellä pulloissa ja kanistereissa kaupasta. 

Ongelma on ollut jo varsin pitkään tiedossa. Hyvä juomavesi on perusedellytys, joka tulisi olla asuinpaikasta riippumatta kunnossa. 

Kysynkin, että miksi Porin vesi ei ole tehnyt enempää ongelman selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi? Eikö olisi ollut yksinkertaista, että heti ongelman ilmettyä olisi tartuttu toimeen ja selvitetty ongelman laajuus? Kartan myötä olisi voitu nähdä, millä alueilla ongelma on. Tämän jälkeen näytteitä olisi voitu ottaa muutamasta kohdasta yhden ja saman paikan sijaan. Jos ongelmaan ei ole muuta ratkaisua, kun ottaa oma pohjavedenottamo takaisin käyttöön, mikä on esteenä? Miksi näin ei ole tehty?

Ahlaislaisten kokemuksia on vähätelty. Heidän kertomaansa ei ole uskottu. Ongelma on painettu villasella. Heillä voisi tulla hanasta mautonta vettä, mutta näin ei anneta tapahtua.

Esitän, että aloite palautetaan uudelleen valmisteluun ja selvitetään tällä kertaa ihan oikeasti, mistä muutokset johtuvat ja tehdään tarvittavat toimenpiteet asian ratkaisemiseksi vaikka se tarkoittaisikin Ahlaisten pohjavedenottamon käyttöä uudelleen.

Riskejä on aina. Riskinsä on nykyiselläkin järjestelmällä. Miksei tilanne voi olla toisinpäin? Miksei nykyinen järjestelmä ole varajärjestelmä omalle ottamolle?

Onko pohjavedenottamon vedestä, joka ei maistu tai haise,  löytynyt epäpuhtauksia? 

Onko aiemman laatua verrattu nykyiseen veteen?

Iät ja ajat on vesi omalta pohjavedenottamolta virrannut. Aiemmin on ollut enemmän maataloutta. Aiemmin on todennäköisesti haudattu enemmän vainajia arkkuhautaamalla. Montako epidemiaa Ahlaisissa ollut? Onko uudistuksessa tapahtunut suunnitteluvirhe, jota ei haluta myöntää? Onko runkoputki tilavuudeltaan liian iso, ja vesi seisoo?