Vahvuudet valtiksi ja osaaminen näkyväksi!

Tällä viikolla on vietetty Osaaminen näkyväksi- viikkoa (5.-11.9.2022). Viikon tarkoituksena on herätellä meidät huomaamaan niitä vahvuuksia ja taitoja, joita meillä jo on.

Kuvittele tilanne, jossa esittelet itsesi ennestään tuntemattomalle ihmiselle. Todennäköisesti kerrot nimesi, ammattisi, ikäsi sekä mahdollisten lastesi lukumäärän. Jos sama henkilö kysyy sinulta, että missä olet hyvä, mitä vastaat?

Meille jokaiselle on kertynyt elämän varrella sen eri osa-alueilta valtavasti osaamista niin opiskelujen kuten työelämän ja ihan vain elämisen ansiosta. Itsensä kehuminen tai oman osaamisen sanoittaminen ei ole kuitenkaan suurimmalle osalle meistä helppoa. 

Monilla aloilla painitaan työvoimapulan kanssa työttömien määrän yhä kasvaessa. Yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä myös työtehtävät kehittyvät. Työurat pidentyvät ja yhä useampi vaihtaa ammattia työuransa aikana. Työelämän tarpeet ja osaaminen eivät täysin kohtaa. Jo olemassa olevaa osaamista jää “piiloon” ja sitä tulisikin tehdä yhä näkyvämmäks, jotta saisimme nämä edellä mainitut kohtaamaan toisensa paremmin. 

Korkeakoulututkinto ei ole menestyksen tae tai viisauden mittari. Intohimo, omat vahvuudet sekä kiinnostuksen kohteet ja rohkeus ottaa askeleita kohti uutta  avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia edetä urallaan. Joskus se voi olla jotakin ihan muuta, kuin mitä aiemmin opiskeltu tutkinto osoittaa. 

Seuraavalla kerralla kun esittelet itsesi, kerro mitä osaat ja mitkä ovat vahvuutesi. Opetellaan antamaan osaamisellemme arvostusta ja tehdään yhdessä osaamisestamme näkyvää!