Mikä mättää, miten parantaa Porin työnantajakuvaa?

Porin kaupunki on suuri työllistäjä, syyskuussa koko henkilöstön määrä oli 6454 työntekijää. Syyskuun henkilöstöraportissa huomioni kiinnittyi monen muun valtuutetun tavoin irtisanoutuneiden työntekijöiden määrään. Toisen työnantajan palvelukseen on raportin perusteella siirtynyt n. 40 henkilöä ja lisäksi omasta pyynnöstä irtisanoutuneita on melkein 100. Huomattavaa on, että tämän vuoden syyskuussa molemmat määrät ovat reilusti suurempia kuin vuosi sitten. Lisäksi on tiedossa, että tietyillä toimialoilla on hankaluuksia saada rekrytoitua päteviä ja osaavia tekijöitä eri tehtäviin. Mistä tämä johtuu? Mitä tälle voi tehdä? Miksi Porin kaupunki ei työnantajana ei houkuta?

Talousarviotekstin mukaan kaupunki pyrkii edistämään työnantajakuvaa mm. viestinnän kehittämisellä sekä henkilöstön kouluttamiseen ja työhyvinvointiin panostamisella. Ensiarvoisen tärkeää muutos ja talousarviovaltuuston päätös on lisäksi mielestäni se, että ensi kesästä lähtien määräaikaiset opettajat palkataan koko vuodeksi. Opettajien rekrytointeja on tähän asti hankaloittanut työsopimuksen kesäkatkos kun pätevät tekijät ovat “vuotaneet” naapurikuntiin. Rekrytoinnin ongelmiin voisi ratkaisuna läpi eri toimialojen toimia se, että määräaikaista henkilöstöä vakinaistettaisiin tarpeen tullen määräaikaisuuksien ainaisten ketjuttamisten sijaan. Se loisi uskoa tulevaisuuteen ja sitouttaisi jäämään porilaiseksi Poriin verojamaksavaksi jatkossakin. 

Työhyvinvointiin tullaan ensi vuonna panostamaan aiempaa vahvemmin. Tämä on selvä viesti jokaiselle kaupungin työntekijälle: hyvinvointisi on meille tärkeää! Henkilöstö saa käyttöönsä 200 euroa ePass- etua sekä 50 euroa tyhy-toimintaan käytettävää rahaa.  EPass on kuvauksen mukaan “avoin, läpinäkyvä ja yhdenvertainen” tukimuoto. Toivon todella, että ensi vuonna myös sellaiset vuosia kaupunkiamme määräaikaisina palvelleet työntekijät, joiden työsopimus on katkaistu päiviksi tai viikoiksi, ovat oikeutettuja ePass etuun vakituisten tapaan toisin kuin tänä vuonna. Muuten tuo kuvas on pelkkää sanahelinää, eikä kiillota Porin työnantajakuvaa yhtään- päinvastoin.

Henkilöstön kouluttaminen on jatkuvan oppimisen ja itsensä kehittämisen vuoksi tärkeää. Toivoa sopii, että koulutuksissa opittua olisi mahdollisuus myös soveltaa resursien puitteissa käytäntöön. Lisäksi Porilla työnantajana olisi mielestäni paljon kehitettävää niin kuntalaisten kuin työntekijöidenkin osallistamisessa ja aidossa kuulemisessa. Viestit, toiveet ja ideat tulee ottaa vakavasti. Omaan työhön tulee voida vaikuttaa. Nämä, jos joku lisäävät työssä viihtyvyyttä, parantavat työnantajakuvaa ja kohentavat hyvinvointia. 

Toivottavasti sanat eivät jää kirjaimiksi paperilla ja lupauksiksi puheissa, vaan ihan oikeasti niiden eteen tehdään töitä. Rekryongelmiin, irtisanoutumisiin ja pahoinvointiin on reagoitava. Pito- ja vetovoiman sijaan suunta on luotaantyöntävä. Se on käännettävä.

Viliina Välimäki

Porin kaupunginvaltuutettu (kok.)

Noormarkun kokoomusnaisten pj.